Kontaktujte nás +421 907 854 644 office@seamless1.sk

S10 Creme developer Peroxide cream VOL. 3%

UPOZORNENIE: Obsahuje peroxid vodíka. Zabráňte styku s očami. Pri zasiahnutí očí okamžite vypláchnite vodou. Používajte vhodné rukavice. Dodržujte starostlivo návod na použitie. Uchovávajte mimo dosahu detí. Skladujte mimo dosahu tepla a priameho slnečného žiarenia.

10 € s DPH