Kontaktujte nás +421 907 854 644 office@seamless1.sk

S30 Creme Developer Peroxide cream VOL. 9%

UPOZORNENIE: Obsahuje peroxid vodíka. Zabráňte styku s očami. Pri zasiahnutí očí okamžite vypláchnite vodou. Používajte vhodné rukavice. Dodržujte starostlivo návod na použitie. Uchovávajte mimo dosahu detí. Skladujte mimo dosahu tepla a priameho slnečného žiarenia.

Tento produkt je dostupný iba pre salóny. V prípade, že vlastníte salón a máte záujem o spoluprácu nás neváhajte kontaktovať!