Kontaktujte nás +421 907 854 644 office@seamless1.sk

S9 Bond Booster Hair Bleaching Powder

NÁVOD NA POUŽITIE: Dobre premiešajte peroxidový krém v plastovej alebo sklenenej (nekovovej) miske s S9 Bond Booster Bleach Powder v pomere 1 diel prášku x 1,5 dielu aktivátora alebo 1 diel prášku 2
diely aktivátora na základe požadovanú konzistenciu. Potom, čo je zmes homogénna, naneste na vlasy a udržujte 50-55 minút. Dobre opláchnite a v prípade potreby opakujte.
Je dôležité mať na pamäti, že všetky doby a pomery aplikácie sú podľa odporúčania výrobcu a treba brať do úvahy stav vlasov pred procesom odfarbovania. Používajte tento
produkt striedmo nie viac ako raz za mesiac. Max 20 Obj. na aplikáciu na pokožku hlavy.

Bieliaci prášok | SK UPOZORNENIE: Obsahuje persulfáty. Starostlivo dodržujte pokyny na použitie. Dráždi oči, kožu a dýchacie cesty. Silne zásadité. Škodlivý po požití. Tento výrobok obsahuje zložky, ktoré môžu spôsobiť podráždenie kože a ťažké alergické reakcie, vrátane alergických respiračných reakcie v prípade
vdychovanie. Výrobok používajte iba na odfarbovanie vlasov. Nikdy nepoužívajte na riasy, obočie alebo vlasy na tele. Zabráňte styku s očí a pokožkou. V prípade zasiahnutia očí, okamžite ich vypláchnite veľkým množstvom vody. V prípade intenzívneho svrbenia alebo pálenia na koži okamžite opláchnite vlažnou vodou. Nepoužívajte na podráždenú
alebo poškodenú pokožku. Nepoužívajte na deti. Uchovávajte mimo dosahu detí. Chráňte pred teplom, iskrami a otvoreným ohňom. Pri styku s inými chemikáliami, papierom alebo inými horľavými materiálmi môže spôsobiť požiar. Používajte vhodné rukavice. Používajte iba v oblastiach s dostatočným vetraním.
 

IBA NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE.

26 € s DPH